Sosyal Medya Hesaplarımızdan bizi takip edin:

Hakkımızda

Hakkımızda

Geleceğimiz Olan Gençlere Yatırım Yapıyoruz

GAP Gençlik Derneği, Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesi'nde (GAP) gençlere ve Suriyeli mültecilere eğitim ve sosyal destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur. 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğimiz, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok proje yürütmektedir.

Derneğimiz, Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında akredite edilmiştir. Bu doğrultuda, derneğimiz uluslararası gençlik değişim projeleri, eğitim kursları ve gönüllülük programları düzenleyerek gönüllü gönderen, ev sahipliği yapan ve koordine eden bir rol üstlenmektedir. ESC programı sayesinde, gençlerin farklı kültürlerle tanışmalarını, dil becerilerini geliştirmelerini ve sosyal sorumluluk bilincini artırmalarını amaçlıyoruz.

GAP Gençlik Derneği, gençlerin ve mültecilerin yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Toplumsal dönüşüme katkı sağlama ve dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirme konusundaki kararlılığımızla, bu misyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Eğitim ve sosyal destek programlarımızla, gençlerin ve mültecilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunuyor, onları topluma kazandırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz.

Faaliyetlerimiz arasında yerel topluluklarla işbirliği içinde yürüttüğümüz projeler, gençlerin liderlik ve girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler ve spor aktiviteleri bulunmaktadır. Ayrıca, gençlerin aktif vatandaşlık bilincini artırmak için düzenlediğimiz seminerler ve çalıştaylar ile onların sosyal ve kültürel hayata daha fazla katılımını sağlamayı hedefliyoruz.

GAP Gençlik Derneği olarak, gençlerin ve mültecilerin eğitim, sosyal destek ve kişisel gelişim alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çalışıyoruz. Misyonumuz, daha adil ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek için gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu doğrultuda, hem yerel hem de uluslararası düzeyde projeler geliştirerek gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz.

image image
image
GAP Gençliğin Hedefleri

Hedeflerimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz.

 

GAP Gençlik Derneği olarak, gençlerin ve mültecilerin yaşamlarını iyileştirmeyi, onlara eğitim ve sosyal destek sağlamayı misyon edinmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Misyonumuz, özellikle Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesi'nde (GAP) yaşayan ekonomik, sosyal ve eğitim imkanları sınırlı gençler ile Suriyeli mültecilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaktır.

Bu amaç doğrultusunda:

- Gençlerin güçlendirilmesi, hareketlilik fırsatlarının artırılması ve sosyal haklarının savunulması için projeler geliştiririz.
- Eğitim kursları, gönüllülük programları ve kültürel etkinlikler düzenleyerek gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunuruz.
- Gençlerin farklı kültürlerle tanışmalarını, dil becerilerini geliştirmelerini ve sosyal sorumluluk bilincini artırmalarını teşvik ederiz.
- Yerel ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak gençlerin liderlik ve girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları ve seminerler organize ederiz.
- Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal dönüşüme katkı sağlamak için kararlılıkla çalışırız.

GAP Gençlik Derneği olarak, daha adil ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek için gençlerin geleceğine yatırım yapmaya ve onları güçlü, donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye devam ediyoruz.

Bize Yazın

GAP Gençlik Derneği olarak, gençlerin güçlendirilmesi, hareketlilik, sosyal hakların savunulması ve mültecilerin desteklenmesi konularında öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Vizyonumuz, 18-30 yaş arasındaki gençlerin  özellikle ekonomik, sosyal ve eğitim imkanları sınırlı olan gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan kapsayıcı ve destekleyici bir toplum yaratmaktır.

Amacımız, gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyerek onların topluma aktif ve bilinçli bireyler olarak katılmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, yerel ve uluslararası projeler, eğitim kursları, gönüllülük programları ve kültürel etkinlikler düzenleyerek gençlerin farklı kültürlerle tanışmalarını, dil becerilerini geliştirmelerini ve sosyal sorumluluk bilincini artırmalarını amaçlıyoruz.

GAP Gençlik Derneği, toplumsal dönüşüme katkı sağlayarak dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. Hedefimiz, gençlerin liderlik ve girişimcilik becerilerini geliştirmek, aktif vatandaşlık bilincini artırmak ve daha adil, kapsayıcı bir toplum inşa etmektir. Bu vizyon doğrultusunda, gençlerin geleceğine yatırım yaparak, onları daha güçlü ve donanımlı bireyler haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Bize Yazın

### Amaçlarımız

GAP Gençlik Derneği olarak, gençlerin ve mültecilerin yaşamlarını iyileştirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Faaliyetlerimizle, gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı, toplumsal dönüşüme destek sağlamayı ve dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

**Amaçlarımız:**

1. **Gençlerin Güçlendirilmesi:**
  - Gençlerin liderlik ve girişimcilik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
  - Eğitim ve atölye çalışmaları düzenleyerek gençlerin kişisel ve mesleki becerilerini artırmak.

2. **Hareketlilik Fırsatlarının Artırılması:**
  - Gençlerin uluslararası düzeyde deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla değişim programları ve gönüllülük fırsatları sunmak.
  - Kültürel etkileşim ve dil öğrenimi imkanları sağlayarak gençlerin dünya vatandaşı olmalarını desteklemek.

3. **Sosyal Hakların Savunulması:**
  - Gençlerin ve mültecilerin sosyal haklarını savunmak ve bu hakların iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmek.
  - Toplumsal bilinç ve duyarlılığı artırmak amacıyla seminerler, çalıştaylar ve kampanyalar düzenlemek.

4. **Eğitim ve Sosyal Destek Sağlanması:**
  - Eğitim imkanlarına erişimi kısıtlı olan gençler ve mültecilere eğitim desteği sağlamak.
  - Psikososyal destek programları ile gençlerin ve mültecilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak.

5. **Toplumsal Dönüşüme Katkı Sağlamak:**
  - Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için projeler geliştirmek ve uygulamak.
  - Yerel topluluklarla işbirliği yaparak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.

6. **Aktif Vatandaşlık Bilincini Artırmak:**
  - Gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve topluma aktif olarak katılımlarını teşvik etmek.
  - Gençlerin demokratik süreçlere katılımını desteklemek ve sivil toplumda aktif rol almalarını sağlamak.

GAP Gençlik Derneği olarak, daha adil ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Gençlerin geleceğine yatırım yaparak, onları güçlü ve donanımlı bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bize Yazın